Realizujemy projekt wspierany przez UE - Projekt Ogrodu i Aranżacja | Zieleń Bez Granic | Galeria Zdjęć

„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZIELEŃ BEZ GRANIC Hanna Irek poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu opartego na technologii VR.”

Zieleń Bez Granic Hanna Irek realizuje projekt RPMA.03.01.02-14-c263/19 pn.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZIELEŃ BEZ GRANIC Hanna Irek poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu opartego na technologii VR.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” typ projektów: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy po przez zakup prorozwojowych usług doradczych. Planowanym efektem realizacji projektu jest wprowadzenie nowego produktu na rynek. Całkowita wartość projektu wynosi 168 387 zł , w tym wkład Funduszy Europejskich to 109 490 zł.